Operasyonel Yapı

VegaPOS Otomasyon Sistemleri Tic. Ltd. Şti.’nin tedarik ve dağıtım yapısı aşağıdaki gibidir.

1.Ürün Tedarik ve Dağıtım Yapısı:

VegaPOS, Yazılım ve OT/VT sektöründe ana dağıtıcı (“broadline distribütör”) olarak tedarikçilerden OT/VT ürünlerini belirli fiyat ve vadelerde satın almakta ve bu ürünleri daha sonra son kullanıcıya satacak olan satış kanalına satmaktadır. Şirket, yakın gelecekte son kullanıcıya doğrudan ulaşacak bir satış yapısının içine girmeyi planlamamaktadır.

1.1.Tedarikçiler:

Şirket’in donanım ve yazılım ürünleri tedarikçileri iki ana gruba ayrılmaktadır.

a) Türkiye’de Faaliyet Gösteren Global Markalar: (VEGA, FAMETECH, TYSSO, SAM4S, SBARCO, DSIC, vs…) Bu küresel şirketler dağıtım ve tahsilât işlemleri ve çok sayıda müşteri ile doğrudan temas etmek istemedikleri için daha az sayıda olan yada tek dağıtıcılarla çalışmayı tercih etmektedirler.

b) Türkiye’de Faaliyet Göstermeyen Global Markalar:(FAMETECH, TYSSO, SAM4S, SBARCO,DSIC) Bu şirketler henüz Türkiye’de ofis kurmamışlardır. Dağıtıcılar vasıtası ile ithalat, satış ve pazarlama işlemlerini yürütmektedirler.

1.2.Dağıtım Kanalı:

VegaPOS, bir dağıtım şirketi olarak tedarikçilerden ürünleri satın almakta ve bu ürünleri daha sonra son kullanıcıya satacak olan satış kanalına satmaktadır. VegaPOS’un satış yaptığı ve Türkiye’de OT/VT ürünlerini son kullanıcıya ulaştıran dağıtım kanallarının yapısı aşağıda özetlenmiştir:

1.2.1. Sistem Bütünleştirici Bayiler Kanalı (Sistem Entegratörleri)

Bu kanal, çalıştırdığı personel sayısı bakımından, en az 100 ve üzerinde çalışanı olan şirketlerdir. Sektörde nispeten eski kuruluşlar içerisinde yer alırlar. Bu şirketlerin hedeflediği son kullanıcılar tamamıyla büyük kurumsal müşterilerdir. Özellikle servis, satış, ürün tanıma kabiliyetleri çok yüksek olan ve sektörde tecrübe sahibi firmalardır. Bu kanaldaki şirketlerin temel hedefi yeni teknolojilerin kurumsal müşterilere adaptasyonunu sağlamaktır.

Türkiye genelinde bu firmaların sayısı, şu an itibari ile 100’ü geçmemektedir.

1.2.2.Katma Değerli Bayiler

Bu bayiler çalışan sayısı olarak 25 – 100 çalışanı olan bayilerdir. Bu firmalar sermaye yapısı daha kısıtlı, fakat genç ve dinamik yapıları sayesinde hızlı karar alıp, maliyetleri düşük tutarak daha küçük kâr marjlarıyla iş yapabilmektedirler.

Dağıtıcı firmaların bu firmalara destekleri finans, lojistik ve ürün bilgileri üzerinedir. Bu firmaların üreticilerle yoğun bir ilişkileri olmamaktadır. Türkiye genelinde bu firmaların sayısı 500’ü geçmektedir.

1.2.3. Klasik Bayiler

Çalışan sayısı 5 – 25 kişiden oluşan oldukça küçük firmalardır. Kendilerine özgü çözümleri yoktur. Hedef kitleleri KOBİ’ler ve ev pazarıdır. Türkiye’de sayısal olarak, en az 4.000 – 5.000 civarında olup BT sektöründeki en fazla sayıyı oluşturan gruptur.

Bu firmalar %100 dağıtıcı firma kaynaklarıyla işlerini sürdürürler. Satışları, Markalı ürünlerden çok OEM (toplama ürünler) ürünleri ve çevre birimleri satışlarına dönüktür.

1.2.4. Perakende Kanal

Bu kategoride belirleyici olan son yıllardaki hem yerli zincir mağazaların yatırım yapması ve büyümesi hemde uluslararası zincrlerin Türkiye de yatırım yapması nedeni ile hem çeşitlenmiş hemde büyük bir işlem hacmi oluşmuştur. Ayrıca Gıda Zincir mağazaları ve AVM ler de IT ürünleri konusundaki işlem hacmini artırmıştır. Türkiye deki ev pazarının ihtiyaçlarının büyük ölçüde bu yukarıda bahsi geçen zincir mazağalar karışılamkatadır. VegaPOS için 3 tip perakende grubu mevcuttur.

i. Perakende Zincirler

Perakende zincirler Teknosa, Bimeks, Vatan, Gold, Media Markt , Darty, Electro world, Best Buy Teknolojiks, NT, Yalçınlar, Evkur, Metro, Migros, Real, Carrefour, Tesco/ Kipa gibi aynı ad altında birden fazla mağazası olan büyük gruplardır. Bunların bir kısmının ana işlevi bilgisayardır, diğer kısım ise Gıda Hipermarketleri ve Ceyiz Mağazaları ( AVM) gibi bilgisayar işlevi tali olan zincirlerdir.

ii. Klasik Bilgisayar Mağazaları

Bu mağazalar mağaza sahibi ve birkaç satış danışmanının çalıştığı küçük kuruluşlar olup çok kısıtlı kaynaklarla mağazacılık yapmaktadırlar. %100 konsantrasyonları bilgisayarlardır.

iii. E-Perakende

Bu kanal tamamıyla İnternet ortamında sanal dükkan açıp faaliyet gösteren sanal marketlerdir. Özellikle son yıllarda internetin yaygın kullanılmaya başlanması ile birlikte bu kanalda iş yapan firmaların satışları giderek artmaktadır. Hepsiburada, gibi firmalar bu kanala örnek verilebilir.

VEGAPOS PERAKENDE KANALA, PERAKENDE ZİNCİRLERE, KLASİK BİLGİSAYAR MAĞAZALARINA VE E-PERAKENDE YAPISINDA ÇALIŞAN HİÇ BİR FİRMAYA ÜRÜN SATIŞI YAPMAMAKTADIR.

VEGAPOS YALNIZCA ÇÖZÜM ODAKLI PROJELER ÜRETEBİLECEK DAĞITIM KANALINA, SİSTEM BÜTÜNLEŞTİRİCİ BAYİLER KANALINA, KATMADEĞERLİ BAYİLER KANALINA VE KLASİK BAYİLER KANALINA SATIŞ YAPMAKTADIR.

VegaPOS Otomasyon Sistemleri Tic. Ltd. Şti.’nin tedarik ve dağıtım yapısı aşağıdaki gibidir.

1.Ürün Tedarik ve Dağıtım Yapısı:

VegaPOS, Yazılım ve OT/VT sektöründe ana dağıtıcı (“broadline distribütör”) olarak tedarikçilerden OT/VT ürünlerini belirli fiyat ve vadelerde satın almakta ve bu ürünleri daha sonra son kullanıcıya satacak olan satış kanalına satmaktadır. Şirket, yakın gelecekte son kullanıcıya doğrudan ulaşacak bir satış yapısının içine girmeyi planlamamaktadır.

1.1.Tedarikçiler:

Şirket’in donanım ve yazılım ürünleri tedarikçileri iki ana gruba ayrılmaktadır.

a) Türkiye’de Faaliyet Gösteren Global Markalar: (VEGA, FAMETECH, TYSSO, SAM4S, SBARCO, DSIC, vs…) Bu küresel şirketler dağıtım ve tahsilât işlemleri ve çok sayıda müşteri ile doğrudan temas etmek istemedikleri için daha az sayıda olan yada tek dağıtıcılarla çalışmayı tercih etmektedirler.

b) Türkiye’de Faaliyet Göstermeyen Global Markalar:(FAMETECH, TYSSO, SAM4S, SBARCO,DSIC) Bu şirketler henüz Türkiye’de ofis kurmamışlardır. Dağıtıcılar vasıtası ile ithalat, satış ve pazarlama işlemlerini yürütmektedirler.

1.2.Dağıtım Kanalı:

VegaPOS, bir dağıtım şirketi olarak tedarikçilerden ürünleri satın almakta ve bu ürünleri daha sonra son kullanıcıya satacak olan satış kanalına satmaktadır. VegaPOS’un satış yaptığı ve Türkiye’de OT/VT ürünlerini son kullanıcıya ulaştıran dağıtım kanallarının yapısı aşağıda özetlenmiştir:

1.2.1. Sistem Bütünleştirici Bayiler Kanalı (Sistem Entegratörleri)

Bu kanal, çalıştırdığı personel sayısı bakımından, en az 100 ve üzerinde çalışanı olan şirketlerdir. Sektörde nispeten eski kuruluşlar içerisinde yer alırlar. Bu şirketlerin hedeflediği son kullanıcılar tamamıyla büyük kurumsal müşterilerdir. Özellikle servis, satış, ürün tanıma kabiliyetleri çok yüksek olan ve sektörde tecrübe sahibi firmalardır. Bu kanaldaki şirketlerin temel hedefi yeni teknolojilerin kurumsal müşterilere adaptasyonunu sağlamaktır.

Türkiye genelinde bu firmaların sayısı, şu an itibari ile 100’ü geçmemektedir.

1.2.2.Katma Değerli Bayiler

Bu bayiler çalışan sayısı olarak 25 – 100 çalışanı olan bayilerdir. Bu firmalar sermaye yapısı daha kısıtlı, fakat genç ve dinamik yapıları sayesinde hızlı karar alıp, maliyetleri düşük tutarak daha küçük kâr marjlarıyla iş yapabilmektedirler.

Dağıtıcı firmaların bu firmalara destekleri finans, lojistik ve ürün bilgileri üzerinedir. Bu firmaların üreticilerle yoğun bir ilişkileri olmamaktadır. Türkiye genelinde bu firmaların sayısı 500’ü geçmektedir.

1.2.3. Klasik Bayiler

Çalışan sayısı 5 – 25 kişiden oluşan oldukça küçük firmalardır. Kendilerine özgü çözümleri yoktur. Hedef kitleleri KOBİ’ler ve ev pazarıdır. Türkiye’de sayısal olarak, en az 4.000 – 5.000 civarında olup BT sektöründeki en fazla sayıyı oluşturan gruptur.

Bu firmalar %100 dağıtıcı firma kaynaklarıyla işlerini sürdürürler. Satışları, Markalı ürünlerden çok OEM (toplama ürünler) ürünleri ve çevre birimleri satışlarına dönüktür.

1.2.4. Perakende Kanal

Bu kategoride belirleyici olan son yıllardaki hem yerli zincir mağazaların yatırım yapması ve büyümesi hemde uluslararası zincrlerin Türkiye de yatırım yapması nedeni ile hem çeşitlenmiş hemde büyük bir işlem hacmi oluşmuştur. Ayrıca Gıda Zincir mağazaları ve AVM ler de IT ürünleri konusundaki işlem hacmini artırmıştır. Türkiye deki ev pazarının ihtiyaçlarının büyük ölçüde bu yukarıda bahsi geçen zincir mazağalar karışılamkatadır. VegaPOS için 3 tip perakende grubu mevcuttur.

i. Perakende Zincirler

Perakende zincirler Teknosa, Bimeks, Vatan, Gold, Media Markt , Darty, Electro world, Best Buy Teknolojiks, NT, Yalçınlar, Evkur, Metro, Migros, Real, Carrefour, Tesco/ Kipa gibi aynı ad altında birden fazla mağazası olan büyük gruplardır. Bunların bir kısmının ana işlevi bilgisayardır, diğer kısım ise Gıda Hipermarketleri ve Ceyiz Mağazaları ( AVM) gibi bilgisayar işlevi tali olan zincirlerdir.

ii. Klasik Bilgisayar Mağazaları

Bu mağazalar mağaza sahibi ve birkaç satış danışmanının çalıştığı küçük kuruluşlar olup çok kısıtlı kaynaklarla mağazacılık yapmaktadırlar. %100 konsantrasyonları bilgisayarlardır.

iii. E-Perakende

Bu kanal tamamıyla İnternet ortamında sanal dükkan açıp faaliyet gösteren sanal marketlerdir. Özellikle son yıllarda internetin yaygın kullanılmaya başlanması ile birlikte bu kanalda iş yapan firmaların satışları giderek artmaktadır. Hepsiburada, gibi firmalar bu kanala örnek verilebilir.

VEGAPOS PERAKENDE KANALA, PERAKENDE ZİNCİRLERE, KLASİK BİLGİSAYAR MAĞAZALARINA VE E-PERAKENDE YAPISINDA ÇALIŞAN HİÇ BİR FİRMAYA ÜRÜN SATIŞI YAPMAMAKTADIR.

VEGAPOS YALNIZCA ÇÖZÜM ODAKLI PROJELER ÜRETEBİLECEK DAĞITIM KANALINA, SİSTEM BÜTÜNLEŞTİRİCİ BAYİLER KANALINA, KATMADEĞERLİ BAYİLER KANALINA VE KLASİK BAYİLER KANALINA SATIŞ YAPMAKTADIR.